ไม่ต้องใช้คะแนน ก.พ. ! รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ กรมกำลังพลทหารอากาศ วุฒิ ม.3/ม.6 24 ต.ค. ถึง 1 พ.ย. 61

โอกาสดีๆ สำหรับชาย-หญิง ที่มีวุฒิ วุฒิ ม.3/ม.6 ที่อยากจะเข้ารับเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป มาถึงแล้ว โดยกรมกำลังพลทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2561 รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ
เพศชายหรือหญิง จำนวน 9 อัตรา อัตราค่าจ้าง 10,430 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
วุฒิ ม.3/ม.6 เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ถึง 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ที่ กองสรรหากำลังพล สำนักนโยบาลและบริหารกำลังพล ติดต่อสอบถาม 025-340036


error: Content is protected !!