ตัดสินใจให้ดีก่อนเลือกเรียน !!! 10 สาขาวิชาปริญญาตรีที่ ”ตลาดแรงงาน” ต้องการมากที่สุด !!!

เผยผลสำรวจจาก NACE (The National Association of Colleges and Employers) โดยทำแบบสอบถามกับบริษัทนายจ้างกว่า 169 บริษัท โดยถามเกี่ยวกับแผนการที่บริษัทจะจ้างคนที่จะจบการศึกษาจากมหาววิทยาลัยและจบการศึกษาในตอนท้ายของปีการศึกษา 2017 โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่สาขาทางธุรกิจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ซึ่งผลสำรวจดังกล่าว สามารถช่วยให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังมองหาคณะที่จะเรียนอยู่ ช่วยแนะนำในการตัดสินใจเรียนเพื่อให้ตรงกับตลาดแรงงานต้องการมากที่สุดในปี 2017-2018

10 อันดับสาขาปริญญาตรี ที่บริษัทต้องการมากที่สุดในปี 2017

อันดับ 1 การเงิน (Finance) >> ขึ้นมาจากอันดับ 3 จากปี 2016

การบริหารและจัดการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือหัวใจสำคัญของสาขาวิชาการเงิน (Finance) เรียนจบมาแล้วก็สามารถไปทำงานได้หลายด้าน ทั้งโบรกเกอร์, งานธนาคาร หรือบริษัททั่วไป นายจ้างและบริษัทต่างๆ ย่อมต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยบริหารองค์กร จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่สาขาวิชาการเงิน จะเป็นสาขาฮอตติดอยู่ในอันดับที่ 1 จากผลสำรวจที่คิดเป็น 60.4% ของทั้งหมด

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมการเงิน
-คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
-คณะบริหารธุรกิจ สาขาการวางแผนการเงินและการลงทุน

อันดับ 2 บัญชี (Accounting) >> ตกลงมาจากอันดับ 1 จากปี 2016

สาขาวิชาบัญชีถึงแม้ว่าจะตกลงมาหนึ่งอันดับ แต่ยังคงเป็นสาขายอดนิยมที่การันตีได้ว่าจบแล้วมีงานทำอย่างแน่นอน ไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ในต่างประเทศก็ฮอตไม่แพ้กัน เพราะว่าการทำธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารธุรกิจ การจัดการ การประกอบกิจการไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ต้องใช้บุคลากรทางด้านบัญชีทั้งสิ้น โดยผลจากการสำรวจของ NACE บริษัทและนายจ้างต้องการมากที่สุดเป็นอันดับ 2 คิดเป็น 59.7% ของทั้งหมด

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

-คณะบัญชี สาขาการบัญชี
-คณะบัญชี สาขาปริญญาโท (บัญชีมหาบัณฑิต)
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี) สาขาบัญชี
-คณะการบัญชี สาขาการบัญชี

อันดับ 3 บริหารธุรกิจ (Business Administration/ Management) >> ขึ้นมาจากอันดับ 4 จากปี 2016

เรื่องของการเงินและการบริหารธุรกิจ เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่นายจ้างต้องการจ้างงานมากที่สุด ในการประกอบธุรกิจนั้นเรื่องของการบริหารงานจัดว่าสำคัญมาก สาขาบริหารธุรกิจจึงมีความสำคัญกับธุรกิจในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งทักษะเรื่องการวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินการบริหารเงินทุน และยังเป็นสาขาที่นิยมเรียนมากในระดับปริญญาโทอีกด้วย

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

-คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
-คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
-คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
-คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์

อันดับ 4 วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science) >> ตกลงมาจากอันดับ 2 ของปี 2016

สาขาวิชาเอกที่นายจ้างต้องการมากที่สุดอันดับที่ 4 ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คิดเป็น 50.7% ผู้ที่จบปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จะมีความรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับอาชีพมากมาย เช่น วิศวกรซอฟต์แวร์, โปรแกรมเมอร์, นักพัฒนาเว็บไซต์ และคอมพิวเตอร์กราฟฟิคดีไซน์ เป็นต้น

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน
-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อันดับ 5 วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) >> ยังอยู่ในอันดับเดิม จากปี 2016

สาขาฮิตตลอดกาลคงจะหนีไม่พ้นหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะวิศวกรรมเครื่องกลที่นายจ้างต้องการตัวมากที่สุดอีกสาขาหนึ่ง คิดเป็น 48.6% เมื่อเรียนจบไปแล้วสามารถเลือกทำงานในสายวิศวกรรมได้หลากหลายด้าน ทั้งการผลิต, พลังงานและระบบสาธารณูปโภคหรือจะทำงานในสายอุตสาหกรรมรถยนต์, น้ำมัน, อุตสาหกรรมรีไซเคิล, เทคโนโลยี, เทคโนโลยีทางดนตรี, วิศวกรรมการแพทย์ เป็นต้น

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
-ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

อันดับ 6 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information & Systems) >> ขึ้นมาจากอันดับ 7 ปี 2016

ปัจจุบันขอบเขตการทำงานของระบบสารสนเทศได้มีการขยายตัว จากการรวบรวมข้อมูลที่มาจากภายในองค์การไปสู่การเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ทั้งจากภายในท้องถิ่น ประเทศ และระดับนานาชาติ ปัจจุบันธุรกิจต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อสร้าง MIS ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจและขีดความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารในยุคปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน
-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล

อันดับ 7 สารสนเทศศาสตร์ (Information science & system) >> ตกลงมาจากอันดับ 6 ปี 2016

วิทยาการสารสนเทศ หรือ Information Science เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีสารสนเทศ ตั้งแต่การรับรู้ การทำความเข้าใจ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเก็บ การค้นคืน และการสื่อสารสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ในการศึกษาด้านวิทยาการสารสนเทศนั้น มีความจำเป็นต้องศึกษาวิชาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วย เนื่องจากใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสำหรับประมวลผลสารสนเทศนั่นเอง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน
-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล

อันดับ 8 โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics/ Supply Chain) >> ขึ้นมาจากอันดับ 9 ปี 2016

โลกแห่งการแข่งขันทางธุรกิจไม่ใช่เพียงแค่มีการดำเนินงานให้เกิดการซื้อขายและบริการเท่านั้น แต่ต้องเข้าใจในเรื่องของการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้วย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้อยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้ดีกว่าคู่แข่งขันอีกด้วย ดังนั้นผู้ที่จบการศึกษาทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนยังเป็นที่ต้องการมากในตลาดแรงงาน วัดจากผลการสำรวจของ NACE

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

-คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
-คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี สาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

อันดับ 9 วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) >> ตกลงมาจากอันดับ 8 ปี 2016

สำหรับสายงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเมื่อเรียนจบออกมาแล้ว สามารถทำงานได้หลากหลายสายงานด้วยกัน เช่น วิศวกรควบคุมการออกอากาศ, วิศวกรควบคุมอุปกรณ์ ฯลฯ โดยสายงานหลักของสาขานี้จะเน้นอยู่ที่ สายงานด้านยานยนต์, อวกาศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เครื่องมือแพทย์, เครื่องมือสื่อสาร และอุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

-คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อันดับ 10 เศรษฐศาสตร์ (economics) >> ยังคงอยู่ในอันดับเดิม จากปี 2016

จากการสำรวจโดย NACE พบว่าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่นายจ้างต้องการมากมาเป็นอันดับที่ 10 โดยคิดเป็น 38.9% ของทั้งหมดที่ได้ทำการสำรวจ สำหรับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีความจำเป็นและสำคัญมากตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยศึกษาด้านการผลิต การกระจาย การบริโภคสินค้าและบริการ รวมไปถึงการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ถือเป็นศาสตร์ที่จำเป็นมากต่อธุรกิจต่างๆ รวมไปถึงการเงิน ในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยธุรกิจของประเทศอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะนิยมสอนทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่เรียกว่า “Neo ? Classical Economics”

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

-คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาศรษฐศาสตร์
-คณะศรษฐศาสตร์ สาขาการสื่อสารเศรษฐกิจerror: Content is protected !!