ของพวกนี้ห้ามใส่ในประเป๋าสตางค์

ปกติกระเป๋าสตางค์มีหน้าที่สำหรับเก็บสตางค์ ไม่ว่าจะเป็นธนบัตร หรือเหรียญต่าง ๆ แต่ในปัจจุบันเนื่องจากการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป

ประกอบกับรูปแบบของประเป๋าสตางค์ที่หลายแบรนด์ ที่ออกแบบมาเพื่อให้ไช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย

ทำให้นอกจาก กระเป๋าสตางค์จะเป็นแหล่งรวบรวมเงินเข้า เงินออก แล้วยังมีสารพัดบัตรสำคัญต่างๆ นานา ที่คุณต้องใช้ในชีวิตประจำวัน

ทำให้กระเป๋าสตางค์เปรียบเสมือนตู้เซฟเคลื่อนที่ได้ ที่ต้องพกพาไปด้วยในทุกๆ ที่ แต่รู้หรือไม่ว่าการเก็บสิ่งต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากเงินไว้ในกระเป๋าสตางค์

ซึ่งถึงแม้ว่าจะทำให้เกิดผลดี เกิดความสะดวกในการหยิบจับสิ่งของเหล่านั้นแล้ว กลับทำให้เกิดผลเสียตามมาได้หากเกิดโชคร้ายกระเป๋าสตางค์หาย วันนี้แอดมินมีเคล็ดลับ 5 สิ่งที่ไม่ควรเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์มาฝากกัน

สิ่งแรก คือ ใบเสร็จ หลายคนมักเก็บใบเสร็จไว้ในกระเป๋าสตางค์ เพื่อดูว่าสินค้าที่ใช้จ่ายไปราคาเท่าไหร่บ้าง หรือเวลาเกิดการอยากเปลี่ยนสินค้า หากสินค้ามีปัญหา แต่หากเกิดกระเป๋าสตางค์หาย

ซึ่งบางใบเสร็จที่เราเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์จะมีข้อมูลส่วนตัวของเรา อาทิเช่น ตัวเลขบัตรเครดิต 4หลัก และหากต้องการลดหย่อนภาษีจะมีชื่อที่ – ที่อยู่ของเราด้วย

สิ่งที่สอง คือ บัตรเครดิต บางคนมีบัตรเครดิตหลายใบ และมักเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ทุกใบ แต่เมื่อกระเป๋าสตางค์หาย ทำให้ต้องโทรยกเลิกบัตรเครดิตเหล่านี้ ซึ่งกว่าจะโทรเสร็จ ขโมยอาจจะนำไปใช้ก่อนก็เป็นได้

แนะนำเก็บบัตรเครดิตแยกไว้ที่บ้าน หากจำเป็นจริง ๆ แนะนำพกบัตรเครดิต 1 ใบ และบัตรกดเงินสด 1 ใบ อีกทั้งยังป้องกันการใช้จ่ายเงินที่เกินตัวได้อีกด้วย

สิ่งที่สาม คือ โทรศัพท์มือถือ กรณีที่ปัจจุบันกระเป๋าสตางค์มีการออกแบบมาเพื่อให้เก็บโทรศัพท์ได้ด้วย ดังนั้นแนะนำควรแยกโทรศัพท์นี้ออกจากกระเป๋าสตางค์

เพราะหากเกิดกระเป๋าสตางค์หาย เราจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์มือถือในการโทรติดต่อ แต่ถ้าไม่แยกทั้งกระเป๋าสตางค์และมือถือจะไม่เหลือเลย

สิ่งที่สี่ คือ สมุดบัญชีธนาคาร มีหลายคนที่เก็บสมุดบัญชีธนาคารเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ เมื่อกระเป๋าสตางค์หาย สมุดบัญชีเหล่านี้จะเป็นช่องทางให้ขโมยปลอมแปลงเอก ส า ร สำหรับการนำไปใช้จ่ายได้

สิ่งสุดท้าย คือ สมุดเช็คที่ว่างเปล่า อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ขโมยนำไปใช้ได้ง่ายถึงแม้จะมีการอาญัติเช็คแล้วก็ตาม แต่รหัสธนาคารและรายละเอียดการใช้เช็ค สามารถหามาใช้ได้ง่าย

นอกจากนี้ยังมีพวกรหัสต่าง ๆ กุญแจ เครื่องประดับต่าง ๆ ที่ไม่ควรเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ เพราะถ้ากระเป๋าสตางค์หายอาจจะเพิ่มความ ทุ ก ข์ ใจแก่เจ้าของก็เป็นได้

หลายคนคงนึกไม่ถึงว่าสิ่งต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วไม่น่าจะใส่กระเป๋าสตางค์ได้ แต่เชือเถอะว่ามีบางคนเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ในกระเป๋าสตางค์จริง ๆ ซึ่งแอดมินเคยเห็นมาแล้ว ดังนั้นหากจะเก็บอะไรที่นอกเหนือจากเงินในกระเป๋าสตางค์

ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่กระเป๋าสตางค์อาจจะหาย ซึ่งหากเป็นเอกสารที่สำคัญ ๆ อาจจะส่งผลเสียต่อเจ้าของเป็นอย่างมากตามมาได้

ขอบคุณที่มา Meesara Studio

เรียบเรียงโดย socialsiam