ปลูกทองอุไร ไม้มงคล เสริมโชคเงินทองในบ้าน

นนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของ ต้นทองอุไร มีดอกสีเหลืองสดใส มีรูปลักษณ์คล้าย ร ะ ฆั ง หรือแตร ออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ด อ ก ดกมาก กลีบดอกติดกัน เป็นรูปกรวย ย า ว 3 – 4 เซนติเมตร ปลายกลีบมี 5 กลีบ

ในบางพื้นที่เรียกว่า พวงอุไร หรือดอกละคร หรือสร้อยทอง ด้วยเหตุว่าชื่อของต้นไม้ชนิดนี้ มีชื่อที่เป็นศิริมงคล คนจึงนิยมนำมาใช้ บู ช า พระ และปลูกเพื่อประดับตกแต่งสวน

มีความเชื่อว่าใครก็ตามที่ปลูก ท อ ง อุไรแล้วออกดอกดก ๆ นั้น จะช่วยเสริมโชคชะ ต า ทำให้ ชี วิ ต มีความเจริญรุ่งเรือง จะมีโชคลาภและจะมีฐานะร่ำรวย

ซึ่งวันพุธ คือ วันมงคลของไม้ พั น ธุ์ นี้ เพราะมีดีมีเด่นที่นามมงคล ของ ด อ ก ซึ่งจะเหลืองอร่ามดั่งทองคำตระการตา

ควรให้หัวหน้าครอบครัว เป็นผู้ลงมือ ป ลู ก ทองอุไร เพื่อให้ได้พลังแห่งดวงชะตา ที่ดีเยี่ยม และควรจะปลูกทองอุไร ไว้ทางทิศเหนือของตัวบ้าน

จึงจะเอื้อให้อิทธิพลมงคลของไม้นี้ ได้เกื้อหนุนเสริมส่งดวงชะ ต า ของผู้เป็นเจ้าของบ้านได้ดี

แต่ถ้าทิศเหนือเป็นทิศที่อยู่ทางด้านหลังของบ้านพอดี และไม่มีพื้นที่ ป ลู ก ได้ในบริเวณหลังบ้าน ก็อนุโลมให้ปลูกหน้าบ้านได้ แต่ให้เฉียง ๆ ค่อนมาทางทิศ เ ห นื อ ไว้เป็นเกณฑ์

ขอบคุณที่มา s a n j uans