ไหว้ เ จ้ า ที่กลางบ้าน ทำให้ ถู ก วิธี ท่านจะให้โชค

ไหว้เจ้าที่กลางบ้าน นั้นจะ ห นุ น ให้คนในบ้านมีความสุข เจอแต่เรื่องโชคดี สิ่งดี ๆ ต่าง ๆ จะเข้ามาในบ้าน บางคนอาจจะเคยไหว้แต่ ศ า ล พระภูมิเจ้าที่ แต่ยังไม่เคยไหว้เจ้าที่กลางบ้านให้รีบทำ เพราะมันคนละส่วนกัน

ก็ควรจะไหว้ แ ย ก จะรวมกันไหว้ที่เดียวไม่ได้ เจ้าที่กลางบ้านนั้นจะอยู่ในบ้านในอาคารนั้น ๆ ซึ่งจะคอยปกป้องคุ้มครองคนที่อยู่ภายในบ้าน ทำ อ ย่ า ง ไรมาติดตามกันเลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 เทียน 2 เล่ม

2 ธูป 5 ด อ ก

3 น้ำชา 5 แก้ว

4.ดาวเรือง 9 ด อ ก

5 ผ้าขาวบาง 1 ผืน

6 หมากพลู 9 คำ

7 ผลไม้มงคล 9 ชนิด เช่น ส้ม กล้วย องุ่น สับปะรด ลูกพลับ ทับทิม ลิ้นจี่ สาลี่ แอปเปิ้ล เป็นต้น

ขั้นตอนการไหว้เจ้าที่กลางบ้าน

1 หาฤกษ์ ย า ม ดีใช้สำหรับไหว้เจ้าที่กลางบ้าน ควรจะเป็นวันอังคารหรือเสาร์ เวลา 12.00 น. จะเป็นช่วงเวลาที่ดีและเหมาะแก่การไหว้

โดยให้ทำการ หั น หน้าเข้าบ้าน และอยู่กลางบ้านจากนั้นเอาผ้า ข า ว บางที่เตรียมไว้ปูกลางบ้านเลย ค่อยเอาของไหว้ต่าง ๆ มาวางบนผ้าอีกที

เพียงเท่านี้ก็เป็นการไหว้เจ้าที่กลางบ้านเรียบร้อยแล้ว สำหรับกำหนดเวลาในการ ไ ห ว้ นั้นก็ตามสะดวกของแต่ละบ้านกันเลย

ยิ่งไหว้บ่อยยิ่งดี หรือหากไม่สะดวกจริง ๆ ก็ควรให้มีอย่ างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่ถ้าหากว่างสะดวก และสถานะทางการเงินดีก็ไหว้ทุก 3 เดือนได้เลย

หรือจะบ่อยกว่านั้นก็ได้ ทำแล้วจะมีแต่ความสบายใจ ทำให้คนในบ้านมีความสุข มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในบ้านมากขึ้น

ขอบคุณที่มา s a b u y jaijung