ฟ้าทะ ล า ย โจร ส ร ร พ คุณดี แต่มีข้อห้ าม

“ฟ้าทะลายโจร” ทีมี ส ร ร พ คุณช่วยแก้หวัด แก้ไข้ ไม่สบาย เ จ็บคอ กระหายน้ำ

แต่ ย า ที่มีประโยชน์ขนาดนี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเหมาะกับสุขภาพของทุกคน ยังมีข้อควรระวังอีกมากมายที่คุณควรทราบก่อนทาน ย า ฟ้ า ทะลายโจร

1 ฟ้าทะ ล า ย โจร เหมาะสำหรับอาการไม่สบาย เป็น ไ ข้ แบบ “ร้อน” หมายถึง ตัวร้อน เจ็บคอ ร้อนใน กระหายน้ำ เหงื่อออก ท้องผูก ปัสสาวะสีเข้ม

แต่ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เป็น ไ ข้ แบบ “เย็น” หรือที่มีอาการอุ้งมืออุ้งเท้าเย็น ปัสสาวะปริมาณมาก หรือมีอาการหนาวสั่นมากกว่าปกติ เพราะฟ้าทะลายโจรมี ฤ ท ธิ์ เย็นนั่นเอง

2 ไม่ควรทาน ย า ฟ้ า ทะลายโจรติดต่อกันนานจนเกินไป เพราะอาจทำให้มีอากา รข้างเคียง เช่น ท้องอืด อาหารไม่ย่อย แขนขาไม่มีแรง จึงไม่ควรทานฟ้าทะลายเกิน 7 วัน หากทานไป 3 วันแล้วอาการต่างๆ ยังไม่ดีขึ้น ควรพบ แ พท ย์ เพื่อทำการ รั ก ษ า อย่ างตรงจุดอีกครั้ง

3 ฟ้าทะลาย โจ ร ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความ ดั น ต่ำ เพราะฟ้าทะลาย โ จ ร มีคุณสมบัติช่วยลดความดัน โ ล หิต ดังนั้นจึงเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรืองของความดัน โ ล หิตสูงมากกว่า

4 สตรีมีครรภ์ และสตรีที่กำลังให้นมบุตร ไม่ควรทานฟ้าทะ ลา ย โจร เพราะอาจส่งผลต่อเด็กได้

ในบางรายอาจมีอาการแพ้ย า หรือมีอาการข้างเคียงอื่นๆ ได้ เช่น ผื่นขึ้น ปากบวม หน้าบวม ตัวบวม หากแพ้มากๆ อาจเป็นภูมิแพ้เฉียบพลัน จนช็อคเ สียชีวิตได้เช่นกัน

ไม่ว่าจะเป็น ส มุ น ไ พ ร แท้ๆ หรือ ย า ป ฏิชี ว น ะ ล้วนมีข้อจำกัดในการใช้ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นก่อนทาน ฟ้ า ท ะลายโจรควรเช็คข้อควรระวังเหล่านี้ให้ดี ก่อนสายเกินแก้

ขอขอบคุณข้อมูล นิตย ส า ร สวนเกษตร