ขออโหสิ ก ร ร ม แฟนเก่า ถอนทุกคำสั ญ ญ า

เชื่อกันว่าการที่คนเราสมหวัง หรือ ผิดหวังจากความรักนั้น มีเหตุมาจากการสร้างบุญ ก ร ร ม หรือ ผูกสัญญาไว้กับคนรักเก่าตั้งแต่ชาติภพก่อน

รวมไปถึงในชาติปัจจุบัน ใครที่สร้างบุญมาก หรือไม่มีสัญญาพันธะใดๆกับคนรักเก่าทุกชาติภพก็ส่งผลให้สมหวัง มีความสุขในความรัก

ส่วนใครที่มักมีดวงอาภัพรัก หรือต้องเสียใจกับความรักซ้ำๆ ก็มีเหตุมาจาก การสร้างก ร ร ม หรืออธิษฐานผูกคำสัญญากับคนรักเก่าไว้

สำหรับใครที่มัก ผิ ด หวังกับความรักซ้ำซ้อน และกำลังหาทางแก้ไขอยู่ วันนี้มีวิธีการปลดล็อค ถอนทุกคำสัญญา ทุกคำอธิษฐาน ที่ได้ผูกไว้กับคนรักเก่า ต ามบันทึกตำราโบราณ มาฝาก

นั่นก็คือ การท่องคาถาขอโหสิ ก ร ร ม คนรักเก่า ซึ่งสามารถลด ก ร ร ม ปลดห นี้ที่ก่อไว้แก่คนรักให้น้อยลง ดังที่ทางพุทธศาสนากล่าวไว้ว่า

เป็นเพราะเราต่างเคยทำบุญทำ ก ร ร ม ร่วมกัน มาก่อน เพราะฉะนั้นเมื่อจะร้างรา เลิกแล้วต่อกัน ก็สมควรที่จะให้อภัยและอโหสิ ก ร ร ม กันเสีย

เพื่อไม่ให้คำสัญญาที่เคยผูกมัดกันไว้ เช่น จะเป็นคู่กันทุกชาติไป นั้นผูกทั้งตัวเราและตัวเขาให้มาพบกันอีก สำหรับใครที่ต้องการลด ก ร ร ม ที่ก่อไว้ ควรหมั่นอธิษฐานดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นการอโหสิ ก ร ร ม กันไป

สำหรับอธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ๓ จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

คำแปล

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประ ม า ท พลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้า ก ร ร ม นายเวร จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิ ก ร ร ม แก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบาน ที่จะติดตามคู่ในอ ดีต ขอให้ต่างผ่ายต่างเป็น อิ ส ร ะ ต่อกัน ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน

จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธน ส า ร สมบัติอุปสรรคใดๆ โ ร ค ภั ย ใดๆ ขอให้มลายสิ้น

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเข้าสู่พระนิพพาน เทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างก ร ร มกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดี อโหสิ ก ร ร ม ให้ ขอถอนความ พ ย า บ า ท ความ อ า ฆ า ต และคำ ส า ป แ ช่ ง ในทุกชาติ ทุกภพ

ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำ ส า ป แช่งของปวงชน ของเจ้า ก ร ร ม นายเวร ขอให้พ้นนรกภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลก และทางธรรมเทอญ

เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณ ญ า ณ ในการอ่าน

ขอบคุณที่มา horo.gangbeauty