ตัด เ ล็ บ วันไหนถึงจะโชคดี

จะ ตั ด เล็บทั้งทีก็ต้องดูวัน ม ง ค ล กันหน่อย วันไหนตัดเเล้วดีหรือไม่ดียังไงไปดูกันเลย

ตัดเล็บ วันอาทิตย์ – ดี
หากคุณ ตั ด เล็บในวันอาทิตย์จะช่วยเสริมดวงโชคลาภ ให้มีลาภลอยเข้ามาเเบบคาดไม่ถึง
จะมีเรื่องดีๆ เกิดขึ้นกับคุณ

ตัดเล็บวันจันทร์ – ดี
ตัดเล็บในวันนี้จะมีลาภก้อนใหญ่

ตัดเล็บ วันอังคาร – ไม่ดี
ไม่ควรตัดเล็บในวันนี้เพราะช่วยว่าเป็นวันดุ อาจจะทำให้คุณเสียเงิน เสียทอง

ตัดเล็บ วันพุธ – ดี
ตัดเล็บในวันนี้จะช่วยปกป้องคุ้มครองคุณจาก อั น ต ร า ย ต่างๆ

ตัดเล็บ วันพฤหัสบดี – ไม่ดี
วันพฤหัสบดีเป็นวันครู ไม่ควรตัดเล็บในวันนี้เพราะจะทำให้ชีวิตของคุณเกิดความยุ่ง ย า ก มีอุปสรรคมากมาย

ตัดเล็บ วันศุกร์ – ดี
วัน ศุ ก ร์ เป็นวันดี ตัดเล็บวันนี้จะทำให้คุณมีลาภผลเพิ่มพูน

ตัดเล็บ วันเสาร์ – ไม่ดี
หากตัดเล็บในวันเสาร์เชื่อว่าจะทำให้ สุ ข ภ า พ ของคุณเเย่ โ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ เบียดเบียน

ขอบคุณที่มา s a n ook