โบราณถือ ห้ามขอขณะไหว้พระ จากเรื่องดีจะ ก ล า ย เป็น ร้ า ย

สำหรับวันนี้เราจะขอหยิบเรื่องราวของการไหว้พระ ซึ่งการไหว้พระนั้นเป็นการแสดงความศรัทธา

และคนไทยก็มักจะขอพรทุกครั้งในขณะไหว้พระ แต่คุณรู้ไหมว่าการไหว้พระนั้น

จะมีอยู่หลายข้อที่โบราณถือว่าห้ามขอพรขณะไหว้พระ เพราะแทนที่คุณจะสมหวังแต่กลับเจออุปสรรคแทน

สำหรับวันนี้เราเลย อ ย า ก จะหยิบเรื่องของข้อห้ามทั้ง 4 ข้อ ที่โบราณห้ามไว้ในขณะไหว้พระ

มาให้เพื่อนได้ทราบกันตามไปดูพร้อมกันเลย

“4 ข้อห้าม” ไม่ควรขอตอนไห้วพระ

1 ไม่ขอให้ถูกหวยรวยแชร์ หากขอแล้วพระท่านให้โลกนี้คงมีแต่คนร่ำรวย

หากจะขอจงขอให้ตน และผู้คนมีสติปัญญ าในการแยกแยะถูกผิดดีชั่ว

ขอให้มีความเมตตาต่อตนเอง และสรร พชีวิตอย่ าได้เบียดเบียนต่อกันเลย

ขอให้มีความหาญกล้าในการทำความดีเอาชนะจิตใจใฝ่ต่ำ

ที่จะก่อ ก ร ร ม ชั่ วให้ทั้งตนและผู้คนเดือดร้อน เช่นนี้จะดีกว่า

2 ไม่ขอให้ไร้ ม า ร ผจญ ผู้บำเพ็ญปฏิบัติหากปราศจากมารทดสอบแล้ว

จะสำเร็จ “พุทธะ” ได้อย่ างไร? ดังคำกล่าวที่ว่า “ม า ร ไม่มี บารมีไม่เกิด”

เจอ ม า ร ผจญครั้งหนึ่งก็เป็นการสร้างบารมีขั้นหนึ่ง

3 ไม่ขอให้ไร้ โ ร ค ภัย ไม่มีทางเป็นไปได้ ก า ย สังขารประกอบด้วยธาตุสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ

อีกทั้ง หนี้ บ า ป เ ว ร ก ร ร ม จะให้ไร้ โ ร ค ภัยเป็นไปไม่ได้

หากอาบน้ำมนต์ และสะเดาะเคราะห์ช่วยให้หายจากโ ร คภัย

แล้วใยโรงพย าบาลจึงเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ด

4 ไม่ขอให้ทุกสิ่งสมหวังดั่งใจ คนบำเพ็ญหากทำการใดก็ราบรื่นสมหวังดั่งใจ

จะกลายเป็นอุปสรรคของ “การบำเพ็ญ” สมหวัง หรือ ผิดหวังทุกสิ่งอย่างมีเหตุต้นผลตาม

ขอบคุณข้อมูลจาก g o o d -t r ick.com, a o m h u gdaily