เขาทำตัวต่ำใส่ ก็ อ ย่ า ทำตัวต่ำเหมือนเขา เพราะสุดท้ายคุณเองจะต่ำไม่ต่างจากเขาเลย

เวลาชีวิตคนเรามีอยู่จำกัด ดังนั้นเราจึงไม่ควรใส่ใจความคิดเห็นของคนอื่นมากนัก

ยิ่งโตขึ้นยิ่งทำให้รู้ว่าชีวิตคนเรามันสั้น มันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใช้เวลาที่มีอยู่ในตอนนี้ให้ดีที่สุด

ถ้ารักชีวิตก็ อ ย่ า ทิ้งขว้างเวลา เพราะชีวิตที่ดีเกิดจากการใช้เวลาอย่างเห็นคุณค่า

และ ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดี

1 เห็นเขาต่ำใส่ อ ย่ า ต่ำสวน เพราะสุดท้ายเราก็จะต่ำไม่ต่างกัน

2 พ ย า ย า ม ออกห่างจากคนที่มองโลกในแง่ ร้ า ย เพราะเป็น โ ร ค ที่ติดต่อได้

3 ไม่ผิดหรอกที่เราจะเสียใจเพราะคำพูดคน แต่ อ ย่ า ยอมเสียคนเพียงเพราะคำพูดใคร

4 เรามัวแต่มองหาสิ่งที่เราทำแล้วถนัด จนลืมเติมเต็มสิ่งที่เราอ่อนหัดให้ตัวเราเอง

5 การที่จะประสบความสำเร็จนั้น เราต้องเป็นคนที่ง่ า ย ที่จะเริ่ม และย ากที่จะเลิก

6 อ ย่ า เปลี่ยนตัวเองเพื่อใคร และ อ ย่ าให้ใครเปลี่ยนตัวเองเพื่อเรา

7 เปลี่ยนท้อแท้ท้อถอย เป็นท้า ท า ย กันเถอะนะ

8 เราอาจจะลืมผู้ร่วมหัวเราะ แต่เราจะไม่มีวันลืมผู้ที่เราร่วมร้องไห้ อ ย่ า ง แน่นอน

9 พ่อแม่ พ ย า ย า ม เลี้ยงเราให้มีความสุข ไม่ได้ให้มา ทุ ก ข์เพื่อคนอื่น

10 หัดทำอะไรเองบ้าง แล้วเราจะรู้ว่าเราก็เก่งไม่แพ้ใครเหมือนกัน

11 การที่เราใส่ใจคนรอบข้างจะทำให้เราฉลาดขึ้น

12 เราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิต ไม่ได้มีชีวิตให้คนอื่นเอาไปใช้

สุภาษิตจีนกล่าวว่า พึ่งคน คนล้มพิงภูเขา เขาถล่มใน ย า ม อ่อนแอ

เราอาจรู้สึกว่าต้องการที่พึ่ง แต่ในความเป็นจริง ไม่มีใครเป็นที่พึ่งได้ตลอดไป

นอกจากตัวของเราเองการเอาแต่พึ่งคนอื่น จึงเป็นการหนีความจริง อ ย่ า ง หนึ่ง

ไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริง เราสามารถปรึกษาเพื่อหาคำตอบ

พึ่งคนอื่นบ้างเป็นครั้งคราวก็ไม่เสีย ห า ย แต่จากนั้นก็ต้องเดินไปด้วยตัวของตัวเอง

เราไม่สามารถที่จะยืนบนเท้าใครได้ตลอด เพราะอีกคนเขาก็มีทางของเขาที่ต้องเดิน

ขอบคุณแหล่งที่มา b a n g p u nsara และ ch i t-in