เคล็ด ลั บ หุงข้าวขาว ให้ ห อ ม อ ร่ อยขึ้นหลายเท่า

วันนี้มีเทค นิ ค ที่ง่ายๆ ในการหุง ข้ า ว ให้อร่อยมาฝากแม่บ้านกัน สามารถทำตามได้ ดังนี้

1 เริ่มจากการหุงข้าวตามปกติ ก็คือ ใส่ข้าว ส า ร ลงในหม้อ เติมน้ำแรกลงไปเพื่อ ล้ า ง ข้าวแล้วเททิ้ง เรียกว่าเป็นการ ซ า ว ข้าว จากนั้นให้ เ ติ ม น้ำลงไปอีกครั้งแล้วนำใส่หม้อ หุ ง ข้าวได้เลย

2 การใส่น้ำลงในข้าว ส า ร ก่อนหุงให้เรากะปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณข้าว ส า ร ในแต่ละครั้ง โดยให้ใส่น้ำ เ ห นื อ ข้าวขึ้นมาประมาณ 1 ข้อนิ้วมือ หากใส่มากจะทำให้ข้าวแฉะ หรือหากใส่ น้ อ ย เกินไปก็จะทำให้ ข้ า ว แข็ง ทานไม่อร่อย

3 เมื่อข้าวสุกแล้ว อ ย่ า เพิ่งเปิดฝาหรือตักขึ้นมาทานทันที ให้เราปล่อยทิ้งเอาไว้ประมาณ 1 นาที แล้วค่อยดึง ป ลั๊ ก หม้อข้าวออก ทิ้งเอาไว้อีก 10 นาที เพื่อให้ข้าว ร ะ อุ ดี

จึงค่อยเปิดฝา ห ม้ อ ออกมาตักเสริฟได้ หากไม่ปล่อยให้ข้าวระอุดีก่อนแล้วเปิดฝาตักเลย จะทำให้ข้าวที่อยู่ก้นหม้อนิ่ม และทำให้ แ ห้ ง ติดหม้อข้าว

เทค นิ ค ง่ายๆในการหุงข้าวให้ อ ร่ อ ย

1 ระหว่างขั้น ต อ น การหุงข้าวให้เราเติมน้ำมันพืช น้ำมันถั่วเหลือง หรือน้ำมันมะกอกก็ได้ ใส่ผสมลงไปตอนใส่น้ำเพื่อหุงข้าว วิธีนี้จะทำให้ ข้ า ว เรียงตัว ส ว ย ไม่นิ่มเละติดกัน

2 เติมน้ำ ส้ ม สายชูหรือนำ้มะนาวสดลงไป ก่อนกดสวิทช์หุงข้าว จะทำให้ข้าวหอมอร่อย มีสีสวยน่าทานและนุ่มขึ้นด้วย

3 หลังจาก ซ า ว ข้าวรอบแรกเสร็จให้ใช้น้ำแข็งหลอด 3 ก้อน ใส่ลงในหม้อจากนั้นทำการ ซ า ว ข้าวอีกครั้งหนึง เมื่อซาวข้าวอีกรอบก็ให้ใส่น้ำ แ ข็ง ลงไปอีก 5 ก้อน

เติมน้ำในปริมาณที่เหมาะสม แล้วรอให้น้ำเข็งละลายให้ ห ม ด แล้วจึงค่อยนำไปใส่ ห ม้ อ เพื่อหุงข้าวให้เรียบร้อย วิธีนี้จะช่วยเพิ่มความเงา ง า ม ของเม็ดข้าว

โดยมากวิธีนี้ตามร้านอาหารจะใช้บ่อยๆ เพราะทำใหข้าวสวยและมี ก ลิ่ น ข้ามที่ชัดเจนกว่าการ หุ ง แบบปกติ

การหุงข้าวให้สวยเหมือนร้านอาหารนั้นไม่ ย า ก เลยเพียงเราได้อ่านเทคนิคและวิธีการข้างต้นนี้

เราจะได้ข้าวสวย ข้าวหอมมะลิ ที่ ส ว ย หอม นุ่ม มีสีสันน่าทาน ยิ่ ง กว่าการหุงแบบธรรมดาทั่วๆไป ลองนำวิธีต่างๆนี้ไปปรับใช้กันดูรับรองว่าการหุงข้าวให้สวยน่าทานนั้นไม่ใช่ เ รื่ อ ง ย า ก เลย

ขอบคุณที่มา k r u s tory