สิ่งที่เกิดขึ้น ห ลั ง จากดื่มน้ำอัด ล ม ไป 1 ชม

น้ำอัดลม เครื่องดื่มที่ใครหลายคน ชื่ น ชอบ วันนี้เรานำความรู้ดีๆมาฝากค่ะ เป็นการอธิบายแต่ละช่วงหลังการ ดื่ ม น้ำอัดลมเข้าไป ว่าร่างกาย เ กิ ด การเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง

คุณ N i r a j N a ik เจ้าของบล็อก The Rene g a de P h arma cist ได้ทำการวิ จั ย และออกมาเผยว่าปฏิกิริ ย า ของร่างกายในช่วงระยะเวลาต่างๆ หลังจากที่ดื่มน้ำอัดลมเข้าไป ห นึ่ ง กระป๋อง

10 นาทีแรก การดื่มน้ำอัดลม 1 ขวดเล็ก จะเป็นการผสมน้ำ ตา ล จำนวน 10 ช้อนโต๊ะ

ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายโดยในความหวานที่มากเกินไปนี้ มี ก ร ด ฟ อ ส ฟ อ ริ ก ลดความหวาน และทำให้เราสามารถ ดื่ ม ต่อได้

นาทีที่ 20 ระดับน้ำตาลใน โ ล หิ ต ในร่างกายเรานั้นจะพุ่งสูงขึ้น ร่างกายจะรีบปล่อย อิ น ซู ลิ น ออกมาและ ตับจะทำการตอบสนองด้วยการเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็น ไ ข มั น ที่สะสมในร่างกาย

นาทีที่ 40 ค า เ ฟ อี นจะถูกดูดซึม ม่านตาดำของเราจะ ข ย า ย ระดับความดันของเราจะสูงมากขึ้น ตั บ เร่งน้ำตาลไปยังเส้น โ ล หิ ต ของเรา สมองจะถูก บ ล็ อ ก ไว้ไม่ให้เราง่วงนอน

นาทีที่ 45 ส ม อ ง ของเราจะสั่งการให้ร่างกายนั้นเร่งสร้าง โ ด พ า มี น เพื่อให้เรารู้สึกมีความสุข

ครบ 1 ชั่วโมง ก ร ด ฟอส ฟ อ ริกจะรวมตัวกับแคลเซียม แมกนีเซียม สังกะสีที่อยู่ในลำไ ส้

ซึ่งจะทำให้เกิດกระบวนการ เ ผ า ผลาญน้ำตาลในปริมาณที่สูงมาก ส า ร เพิ่มความหวานและ ค า เ ฟ อี น ที่จะทำให้เราปວดปัสสาวะ

และแน่นอนเราได้สูญเสียแคลเซียม แ ม ก นีเซียม สังกะสีที่มีประโยชน์กับกระดูก รวมถึง โซเดียม อิเล็กโตไลท์ และน้ำด้วย

หลังจากกระบวนการทุก อย่ า ง เสร็จสิ้น ร่างกายจะเกิดอาการ “Sugar Crash” ทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียหลังจากที่กินน้ำตาลไปเป็นจำนวนมาก และนั่นก็ทำให้เรารู้สึก อ ย า ก ดื่มน้ำอัดลมอีก พอเราดื่มเข้าไปก็วนลูปเดิม

เมื่อรู้แบบนี้แล้ว โทษที่ได้รับจากน้ำอัดลมนั้นมีมากมาย ซึ่งส่งผลทำ ร้ า ย สุขภาพร่างกายของเราได้มากเลยทีเดียวใครที่ชื่น ช อ บ ในการทานน้ำอัดลม

หาก อ ย าก มีสุขภาพที่ดีควรที่จะลดการ ดื่ ม น้ำอัดลม หรือเลือกทานแบบสู ต ร ที่มีน้ำตาลน้อย นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยง ของการเกิด โ ร ค ต่างๆ แล้ว ป้ อ ง กันการเกิด โ ร ค ต่างได้อีกด้วย

ขอบคุณที่มา j i t pensook.com